Scoliose Schroth ruggewervel

Scoliose Specifieke Oefentherapie bij scoliose

Schroth Scoliose Therapie

De methode Schroth is in Nederland de enige therapie bij scoliose waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. De behandeling is doelgericht, specifiek en eenvoudig toe te passen in het dagelijks leven.  De therapie en houdingsadviezen worden individueel aangepast aan de persoonlijke situatie, zoals leeftijd, prognose, conditie, brace of operatie.

SEAS

Deze methode is ontwikkeld in Italië, bij het ISICO. Het doel van de therapie is de patient te trainen in actieve zelfcorrectie. De methode is samengesteld uit elementen van meerdere behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen zijn.

Hoe werkt Schroth therapie?

De Schroth therapeut zal de patient nauwkeurig onderzoeken, en dit zal vaak tussen twee spiegels gebeuren. Hierdoor kan de patiënt zelf ook de houding observeren. Het is voor veel patienten bijzonder om de kromming door scoliose zo te kunnen zien, en te kunnen observeren hoe zij hun rug tijdens dagelijkse activiteiten gebruiken. Zo heeft iemand met scoliose altijd een voorkeur voor het bewegen “met de bocht mee”, waardoor ongemerkt en onbedoeld de verkromming wordt gestimuleerd. Wanneer je je hiervan bewust wordt kan je dit ook veranderen.

Het oefenprogramma wordt aan de individuele situatie aangepast. Het doel van de therapie is de verergering van de scoliose te voorkomen en deze het liefst te verminderen.

De ervaring leert dat met de Schroth behandeling opvallend goede correcties mogelijk zijn!

Voor wie is het geschikt?

Schroth 3D/Best Practice is een geschikte behandeling voor zowel kinderen in de groei, als voor (volgroeide) tieners. Ook oudere (geopereerde) scoliose-patiënten, patiënten met een asymmetrische houding en/of pijn kunnen veel baat hebben bij deze aanpak.
De Schroth opleiding in Bad Sobernheim (ISST) is wat verfijnder en uitgebreider, waardoor je ook meer kennis opdoet over bijvoorbeeld bracing. Ook de classificatie van de patienten is handiger, waardoor je snel weet welke oefeningen je voor welke patient kunt gebruiken.

SEAS is een opleiding vanuit het ISICO (Scoliosecentrum in Milaan). Hier ligt de nadruk op wetenschappelijke onderbouwing van je onderzoek en behandeling. Verder richt deze methode zich meer op het zelf actief corrigeren van de curve, en het toepassen van deze correctie tijdens dagelijkse werkzaamheden/sporten.